Skip to main content

Search Courses

Category

Login to your Account

23LC 03 001 - Béaltriail na Gaeilge

Tabharfaidh Tomás Ó Madagáin ceardlann ar Bhéaltriail na Gaeilge. Beidh an cheardlann seo ar líne amháin agus beidh sé ar siúl idir 18.00 agus 19.00 ar an Luan, 6ú de mhí an Mhárta, 2023.

Ar an oíche clúdófar:

 ·        leagan amach na mBéaltrialacha

·         comhairle ar dhaltaí a ullmhú don scrúdú        

An Fáiltiú agus An Fhilíocht 

An Comhrá: 

·         Mé féin, mo theaghlach agus mo laethanta saoire

·         Mo cheantar

·         Mo scoil

·         Mo chaitheamh aimsire

·         Saol an dalta i ndiaidh na scoile

·         Teicneolaíocht i mo shaol

·         Saol an déagóra

·         An Ghaeilge agus An Ghaeltacht

·         An Timpeallacht

·         An Córas Sláinte

·         An Córas Oideachas

·         Bochtaineacht

·         Daoine gan dídean

·         An Modh Coinníollach

Na Sraith Pictiúr:

·         cur síos a dhéanamh orthu agus ceisteanna a chur agus a fhreagairt

Múineann Tomás Ó Madagáin Gaeilge agus Gnó in Ardscoil Mhuire, Corrbhaile, Luimneach. Is Scrúdaitheoir Béil é a bhfuil taithí na mblianta aige le Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Scríobh sé dá leabhar do Gill Education: Foghlaim agus Cleachtadh, leabhar gramadaí do dhaltaí meánscoile, agus Bua na Teanga, leabhar do bhéaltriail agus do chluastuiscint na hArdteiste. 

Course Details

Course Date 14-03-2023 6:00 pm
Course End Date 14-03-2023 7:00 pm
Cut off date 14-03-2023 12:00 pm
Registration fee / cost Free
Speaker Tomás Ó Madagáin
Number Hours 1
Location Online
Categories Post Primary