Skip to main content

Search Courses

Category

Login to your Account

23LC 10 006 - Teaching of the Irish Oral (Béaltriail na Gaeilge) CANCELLED

Béaltriail na Gaeilge

Tabharfaidh Tomás Ó Madagáin ceardlann ar Bhéaltriail na Gaeilge. Beidh an cheardlann seo ar líne amháin agus beidh sé ar siúl idir 18.00 agus 19.00

Ar an oíche clúdófar:

 •       leagan amach na mBéaltrialacha
 • comhairle ar dhaltaí a ullmhú don scrúdú        

An Fáiltiú agus An Fhilíocht 

An Comhrá: 

 • Mé féin, mo theaghlach agus mo laethanta saoire
 • Mo cheantar
 • Mo scoil
 • Mo chaitheamh aimsire
 • Saol an dalta i ndiaidh na scoile
 • Teicneolaíocht i mo shaol
 • Saol an déagóra
 • An Ghaeilge agus An Ghaeltacht
 •        An Timpeallacht
 • An Córas Sláinte
 • An Córas Oideachas
 • Bochtaineacht
 • Daoine gan dídean
 • An Modh Coinníollach

Na Sraith Pictiúr:

 • cur síos a dhéanamh orthu agus ceisteanna a chur agus a fhreagairt

Múineann Tomás Ó Madagáin Gaeilge agus Gnó in Ardscoil Mhuire, Corrbhaile, Luimneach. Is Scrúdaitheoir Béil é a bhfuil taithí na mblianta aige le Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Scríobh sé trí leabhar do Gill Education: Foghlaim agus Cleachtadh, leabhar gramadaí do dhaltaí meánscoile: Bua na Teanga, leabhar do bhéaltriail agus do chluastuiscint na hArdteiste agus Scileanna le hAghaidh Rath Scrúdaithe, leabhar don tSraith Shóisearach.

 

Course Details

Course Date 03-10-2023 6:00 pm
Course End Date 03-10-2023 7:00 pm
Cut off date 03-10-2023 12:00 pm
Registration fee / cost €5.00
Speaker Tomás Ó Madagáin
Number Hours 1
Location Online
Categories Post Primary