Login to your account

If you don't have an account, please click the register button. You only need to register once on the website.

Search Courses

Category

23LC 10 006 - Teaching of the Irish Oral (Béaltriail na Gaeilge)

Béaltriail na Gaeilge

Tabharfaidh Tomás Ó Madagáin ceardlann ar Bhéaltriail na Gaeilge. Beidh an cheardlann seo ar líne amháin agus beidh sé ar siúl idir 18.00 agus 19.00

Ar an oíche clúdófar:

 •       leagan amach na mBéaltrialacha
 • comhairle ar dhaltaí a ullmhú don scrúdú        

An Fáiltiú agus An Fhilíocht 

An Comhrá: 

 • Mé féin, mo theaghlach agus mo laethanta saoire
 • Mo cheantar
 • Mo scoil
 • Mo chaitheamh aimsire
 • Saol an dalta i ndiaidh na scoile
 • Teicneolaíocht i mo shaol
 • Saol an déagóra
 • An Ghaeilge agus An Ghaeltacht
 •        An Timpeallacht
 • An Córas Sláinte
 • An Córas Oideachas
 • Bochtaineacht
 • Daoine gan dídean
 • An Modh Coinníollach

Na Sraith Pictiúr:

 • cur síos a dhéanamh orthu agus ceisteanna a chur agus a fhreagairt

Múineann Tomás Ó Madagáin Gaeilge agus Gnó in Ardscoil Mhuire, Corrbhaile, Luimneach. Is Scrúdaitheoir Béil é a bhfuil taithí na mblianta aige le Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Scríobh sé trí leabhar do Gill Education: Foghlaim agus Cleachtadh, leabhar gramadaí do dhaltaí meánscoile: Bua na Teanga, leabhar do bhéaltriail agus do chluastuiscint na hArdteiste agus Scileanna le hAghaidh Rath Scrúdaithe, leabhar don tSraith Shóisearach.

 

Course Details

Course Date 03-10-2023 6:00 pm
Course End Date 03-10-2023 7:00 pm
Cut off date 03-10-2023 12:00 pm
Registration fee / cost €5.00
Speaker Tomás Ó Madagáin
Number Hours 1
Location Online
Categories Post Primary

Important info regarding Email notifications

If you are not receiving email notifications regarding course bookings etc you may have unsubscribed from transactional emails. Please re-subscribe here Resubscribe and fix my email notifications (You will not be added to any newsletters or marketing.)

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

TheESCI (Education Support Centres Ireland) website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Contact Us

Kill Avenue, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland.

EIRCODE: A96 EW01
TEL: +353 1 236 5000
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.