Login to your account

If you don't have an account, please click the register button. You only need to register once on the website.

Search Courses

Category

23LC 10 009 - Chat GPT as Gaeilge

Chat gpt don mhúinteoir Gaeilge le Tomás Ó Madagáin

Tabharfaidh Tomás Ó Madagáin ceardlann ar úsáid Chat gpt don mhúinteoir Gaeilge. Beidh an cheardlann seo ar líne amháin agus beidh sé ar siúl idir 18.00 agus 19.00.

Sa cheardlann:

  • Taispeánfar conas cuntas Chat gpt a chruthú
  • Míneofar na bealaí le gur féidir le Chat gpt cabhrú leis an múinteoir Gaeilge lena n-ullmhúchán
  • Léiríofar cumhacht Chat gpt chun acmhainní a chruthú mar shampla: liostaí stór focal, tablaí sna réimniú éagsúla
  • Taispeánfar conas gur féidir Chat gpt aistí agus léamthuiscintí a chruthú go héasca
  • Fair dheireadh an tseimineáir seo, beidh tuiscint níos doimhne agat ar conas is féidir le ChatGPT tacú le do spriocanna foghlama teanga a bhaint amach sa seomra ranga.

Múineann Tomás Ó Madagáin Gaeilge agus Gnó in Ardscoil Mhuire, Corrbhaile, Luimneach. Is Scrúdaitheoir Béil é a bhfuil taithí na mblianta aige le Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Scríobh sé trí leabhar do Gill Education: Foghlaim agus Cleachtadh, leabhar gramadaí do dhaltaí meánscoile: Bua na Teanga, leabhar do bhéaltriail agus do chluastuiscint na hArdteiste agus Scileanna le hAghaidh Rath Scrúdaithe, leabhar don tSraith Shóisearach.

Course Details

Course Date 24-10-2023 6:00 pm
Course End Date 24-10-2023 7:00 pm
Cut off date 24-10-2023 12:00 pm
Registration fee / cost Free
Speaker Tomás Ó Madagáin
Number Hours 1
Location Online
Categories Post Primary

Important info regarding Email notifications

If you are not receiving email notifications regarding course bookings etc you may have unsubscribed from transactional emails. Please re-subscribe here Resubscribe and fix my email notifications (You will not be added to any newsletters or marketing.)

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

TheESCI (Education Support Centres Ireland) website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Contact Us

Kill Avenue, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland.

EIRCODE: A96 EW01
TEL: +353 1 236 5000
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.