Skip to main content

Search Courses

Category

Login to your Account

24LC 02 008 - An Bhéaltriail don Ardteist 3

Tabharfaidh Tomás Ó Madagáin ceardlann ar Bhéaltriail na Gaeilge (3). Beidh an cheardlann seo ar líne amháin agus beidh sé ar siúl idir 18.00 agus 19.00 ar an Máirt, 27ú de mhí Feabhra, 2024.

Rachfar siar ar na rudaí a clúdaíodh sa chéad chur i láthair agus sa dara cur i láthair. Ar an oíche clúdófar príomhthopaicí an chómhraithe don scrúdú.

      An Fáiltiú agus An Fhilíocht 

 • An Breatimeacht
 • An Timpeallacht/an comhshaol
 • An Córas Sláinte
 • An Córas Oideachas
 • Na Meáin Chumarsáide
 • An Turasóireacht
 • Coireacht
 • Bochtaineacht
 • Daoine gan dídean
 • An Modh Coinníollach

Na Sraith Pictiúr – cur síos a dhéanamh orthu agus ceisteanna a chur agus a fhreagairt

Na Sraith Pictiúr:

 • cur síos a dhéanamh orthu agus ceisteanna a chur agus a fhreagairt

Is Scrúdaitheoir Béil agus múinteoir é Tomás a bhfuil taithí na mblianta aige le Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Scríobh sé trí leabhar do Gill Education: Foghlaim agus Cleachtadh, leabhar gramadaí do dhaltaí meánscoile: Bua na Teanga, leabhar do bhéaltriail agus do chluastuiscint na hArdteiste agus Scileanna le hAghaidh Rath Scrúdaithe, leabhar don tSraith Shóisearach.

Course Details

Course Date 27-02-2024 6:00 pm
Course End Date 27-02-2024 7:00 pm
Cut off date 27-02-2024 12:00 pm
Registration fee / cost €5.00
Speaker Tomás O'Madagain
Number Hours 1
Location Online
Categories Post Primary, Other