Skip to main content

Search Courses

Category

Login to your Account

24LC 03 005 - Múineadh na gramadaí sa rang dara leibhéal le Tomás Ó Madagáin

Tabharfaidh Tomás Ó Madagáin ceardlann ar fhoghlaim na Gramadaí sa seomra ranga. Beidh an cheardlann seo ar líne amháin agus beidh sé ar siúl idir 18.00 agus 19.00 ar an Máirt, an 12ú de mhí an Mhárta 2024.

Sa cheardlann:

  • Tasipeánfar na bealaí is éifeachtaí leis an ngramadach a mhúineadh.
  • Léireofar acmhainní úsáideacha mar shampla Cur i Láthair PowerPoint agus Cluichí Gramadaí Quizlet atá ar fáil leis an leabhar Foghlaim agus Cleachtadh.
  • Ar an tráthnóna imreoidh na rannpháirtithe dhá chluiche gramadaí trí Quizlet beo mar chuid den cheadrlann. Gheobhaidh buaiteoirí dearbhán amháin ón dara cluiche – dearbhán duine do chách atá urraithe ag Gill Education.

Is Scrúdaitheoir Béil agus múinteoir é Tomás a bhfuil taithí na mblianta aige le Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Scríobh sé trí leabhar do Gill Education: Foghlaim agus Cleachtadh, leabhar gramadaí do dhaltaí meánscoile: Bua na Teanga, leabhar do bhéaltriail agus do chluastuiscint na hArdteiste agus Scileanna le hAghaidh Rath Scrúdaithe, leabhar don tSraith Shóisearach.

Course Details

Course Date 12-03-2024 6:00 pm
Course End Date 12-03-2024 7:00 pm
Cut off date 12-03-2024 12:00 pm
Registration fee / cost €5.00
Speaker Tomás O'Madagain
Number Hours 1
Location Online
Categories Post Primary, Other