Skip to main content

Search Courses

Category

Login to your Account

24LC 04 002 - Chat gpt don mhúinteoir Gaeilge le Tomás Ó Madagáin

Tabharfaidh Tomás Ó Madagáin ceardlann ar úsáid Chat gpt don mhúinteoir Gaeilge. Beidh an cheardlann seo ar líne amháin agus beidh sé ar siúl idir 18.00 agus 19.00 ar an Máirt, an 9ú de mhí Aibreán 2024.

Sa cheardlann:

  • Taispeánfar conas cuntas Chat gpt a chruthú
  • Míneofar na bealaí le gur féidir le Chat gpt cabhrú leis an múinteoir Gaeilge lena n-ullmhúchán
  • Léiríofar cumhacht Chat gpt chun acmhainní a chruthú mar shampla: liostaí stór focal, tablaí sna réimniú éagsúla
  • Taispeánfar conas gur féidir Chat gpt aistí agus léamthuiscintí a chruthú go héasca
  • Fair dheireadh an tseimineáir seo, beidh tuiscint níos doimhne agat ar conas is féidir le ChatGPT tacú le do spriocanna foghlama teanga a bhaint amach sa seomra ranga.

Is Scrúdaitheoir Béil agus múinteoir é Tomás a bhfuil taithí na mblianta aige le Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Scríobh sé trí leabhar do Gill Education: Foghlaim agus Cleachtadh, leabhar gramadaí do dhaltaí meánscoile: Bua na Teanga, leabhar do bhéaltriail agus do chluastuiscint na hArdteiste agus Scileanna le hAghaidh Rath Scrúdaithe, leabhar don tSraith Shóisearach.

Course Details

Course Date 09-04-2024 6:00 pm
Course End Date 09-04-2024 7:00 pm
Cut off date 09-04-2024 12:00 pm
Registration fee / cost €5.00
Speaker Tomás O'Madagain
Number Hours 1
Location Online
Categories Post Primary, Other