Login to your account

If you don't have an account, please click the register button. You only need to register once on the website.

21LC 10 004 - Maidir le Ceardlann Eolais - 'Having fun teaching Fónaic na Gaeilge'

Innovative and fun way to teach Fónaic na Gaeilge  - Slí nuálach & spraíúil chun Fónaic na Gaeilge a mhúineadh le SingFónaic Déanfaidh an Cheardlann Eolais fhónaice seo trácht ar mhúineadh Fónaic na Gaeilge ó na bunranganna suas tríd na meán & na hardranganna go léir. Gheobhaidh tú léargas ar chonas gur féidir leat Fónaic na Gaeilge a chomhtháthú isteach i do chuid pleananna ceachta Gaeilge. Foghlaimeoidh tú faoin Aibítir Gaelach, na leibhéil fónaice córasacha, na carachtair, amhráin, dánta, liostaí deachtuithe, cluichí, r-leabhair & níos mó. Tá clár SingFónaic ailínithe leis an gCuraclam Teanga na Bunscoile.

Course Details

Course Date 12-10-2021 4:30 pm
Registration Start Date 15-07-2021 12:00 am
Registration fee / cost €5.00
Speaker Brian O'Grainne
Number Hours 1

Contact Us

Kill Avenue, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland.

EIRCODE: A96 EW01
TEL: +353 1 236 5000
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.